Vlastnosti

  • neobsahuje chloridy
  • nabývá na objemu
  • plasktifikuje
  • snížení vodního součinitele
  • vytvoření mikropórů

Aplikace

  • injektážní malta pro vtlačení do kabelových kanálů
  • pramenící prostředek pro přípravu injektážních směsí k utěsňování, zpevňování, vyplňování
  • pro výrobu suchých malt

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123