Vlastnosti

  • Snižuje tendenci k odmísení díky zlepšení soudržnosti betonu
  • Zvyšuje robustnost samozhutňujících a lehce zhutňujících betonů
  • Stabilizace betonů s nízkým obsahem moučného zrna
  • Snížení vnitřních třecích sil v betonu
  • Snižuje sedimentaci a krvácení
  • Neobsahuje žádné korozivní součásti

Aplikace

  • Samozhutňující beton
  • Lehce zhutňující beton
  • Pohledový beton
  • Čerpaný beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123