Vlastnosti

 • neobsahuje chloridy
 • vysoká stabilita pórů
 • lepší zpracovatelnost betonů a malt
 • lepší homogenita betonu a malty
 • tekutá konzistence pro provzdušněné betony
 • neodměšuje vodu
 • cílené nastavení objemové hmotnosti

Aplikace

 • výroba transportních malt
 • tepelně izolační malty
 • výroba lehkých betonů a pěnobetonů
 • polystyrenbetony
 • lehké betony

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123