Vlastnosti

  • neobsahuje korozívní složky
  • hospodárné dávkování
  • lehce retardující účinek
  • intenzivní dispergace cementového tmelu
  • zlepšení zpracovatelnosti

Aplikace

  • transportní a staveništní beton
  • čerpané betonové směsi
  • pohledové betony
  • betonové směsi s konzistencí F3

 


 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123