Vlastnosti

 • Amorfní / pucolánový
 • Světlá suspenze
 • Zlepšení homogenity betonu
 • Zvýšení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu při ohybu
 • Zvýšení nepropustnosti betonu
 • Snížení migrace chloridů
 • Zvýšení odolnosti proti chemikáliím
 • Zlepšení odolnosti proti otěru
 • Dobrá snášenlivost se životním prostředím

Aplikace

 • Betonové prefabrikáty
 • Vysokohodnotný beton pro energetiku a kanalizace
 • Vysokopevnostní beton
 • Beton s velkou odolností proti chemickému působení
 • Betonové roury
 • Stříkaný beton / stříkaná malta
 • Betonové vlnové tašky

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123