Vlastnosti

  • Snižuje smrštění v důsledku vysychání u cementem vázaných stavebních hmot
  • Neobsahuje žádné korozivní součásti
  • Snížení vnitřních třecích sil v betonu
  • Snižuje sedimentaci a krvácení
  • Zlepšení homogenity betonu
  • Snižuje u cementem vázaných potěrů sklon k deformaci okrajů

Aplikace

  • Prefabrikáty
  • Cementové potěry
  • Vysoce výkonný beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123