Vlastnosti

  • neobsahuje korozivní složky
  • stabilizuje betony s vysokou konzistencí
  • snižuje vnitřní třecí síly v betonu
  • snižuje segregaci a krvácení betonu
  • zlepšuje homogenitu betonu

Aplikace

  • lehké betony
  • pórobetony
  • lehké zdící malty
  • čerpané betony

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123