Vlastnosti

  • neobsahuje korozivní složky
  • stabilizuje vysoce tekuté betony
  • snižuje vnitřní třecí síly v betonu
  • snižuje segregaci a krvácení betonu
  • zlepšuje homogenitu betonu

Aplikace

  • lehký beton
  • pórobeton
  • lehké zdící malty
  • čerpaný beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123