Vlastnosti

  • neobsahuje korozivní složky
  • zlepšuje soudržnost betonu
  • ulehčuje uložení betonu
  • umožňuje betonovat v tekoucích vodách
  • pro všechny normované betony

Aplikace

  • prostý beton a vyztužený beton pod vodou
  • opravy betonových lodních kanálů
  • zpevňování břehových svahů pod vodou

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123