Vlastnosti

  • řízené zkrácení časů náběhu u betonů a malt
  • vhodný i pro železobetony
  • neobsahuje chloridy
  • neobsahuje částice napadající beton nebo ocelovou výztuž

Aplikace

  • výroba betonových dílců
  • zkracuje časy obrátek
  • zvyšuje počáteční pevnosti

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123