Vlastnosti

 • Řízené zkrácení doby tuhnutí betonu a malty
 • Splňuje veškeré požadavky pro účinnou skupinu ztekucovačů podle EN 934
 • Vhodný pro železobeton
 • V Německu není vhodný pro předpjatý beton
 • Neobsahuje žádné chloridy
 • Tekutý
 • Má ztekucující účinek/vliv na úsporu vody

Aplikace

 • Průmysl výroby prefabrikátů
 • Ke zvýšení pevnosti v časném stádiu
 • Ke zkrácení dob taktů
 • Časně vysoce pevný transportbeton
 • Opatření v oblasti zimních staveb

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123