Vlastnosti

 

 • neobsahuje součásti podporující korozi
 • intenzivní disperze cementového tmelu
 • dobrá homogenita betonu chemicko-fyzikálním působením
 • snížení vnitřních třecích sil v betonu
 • snížení spotřeby vody silným ztekucením
 • snížení nároků a nákladů při ukládání a zhutnění betonu
 • lehce retardující
 • hospodárné dávkování

 

Aplikace

 • transportbeton a staveništní beton
 • silniční betony
 • masivní betonové konstrukce

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123