Vlastnosti

 

  • neobsahuje součásti podporující korozi
  • intenzivní disperze cementového tmelu
  • dobrá homogenita betonu chemicko-fyzikálním působením
  • snížení vnitřních třecích sil v betonu
  • snížení spotřeby vody silným ztekucením
  • snížení nároků a nákladů při ukládání a zhutnění betonu
  • hospodárné dávkování

 

Aplikace

  • transportbeton a staveništní beton
  • speciální použití v oblasti prefabrikace

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123