Vlastnosti

 • neobsahuje částice způsobující korozi
 • plastifikuje
 • redukuje pracovní spáry
 • umožňuje následné / pozdější zhutnění betonu
 • zlepšení vlastností betonu prostřednictvím:
  - homogennější skladby betonu
  - vyšších pevností v tlaku a v tahu za ohybu
  - vyšší vodonepropustnosti, nižším součinitelem dotvarování a smršťování betonu
  - vyšší odolnosti vůči agresivnímu prostředí

Aplikace

 • transportbetony
 • staveništní betony
 • vodonepropustné betony
 • těžké betony
 • betony s prodlouženou zpracovatelností

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123