Vlastnosti

 • nadprůměrná úspora vody
 • hospodárné dávkování
 • vysoká počáteční pevnost
 • vysoce kvalitní povrch betonu
 • bez součástí podporujících korozi
 • zkrácené prostoje

Aplikace

 • prefabrikáty
 • samohutnící betony (SVB/SCC)
 • betony s vysokou odolností proti agresivním médiím
 • pohledový beton
 • vysoce kvalitní betony
 • betony s vysokou pevností
 • betony s vysokou tekutostí
 • transportbeton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123