Vlastnosti

 • Krátká doba míchání
 • Rychlý účinek
 • Minimální lepivost betonu
 • Nadprůměrně vysoká úspora vody
 • Hospodárná dávkovaná množství
 • Vysoké časné pevnosti
 • Vysoce kvalitní povrchy betonů
 • Neobsahuje žádné korozivní součásti
 • Zkrácené prostoje

Aplikace

 • Prefabrikáty
 • Vysoce tekuté betony
 • Samozhutňující betony
 • Vysoce výkonné betony
 • Vysoce pevné betony
 • Pohledový beton
 • Betony s vysokým odporem proti agresivním médiím
 • Transportbeton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123