Vlastnosti

 • Velmi rychlé vmíchání do betonu
 • Efektivní zkapalnění
 • Spolehlivé dlouhodobé udržování konzistence
 • Optimalizovaná reologie betonu
  • Znatelně snížená viskozita betonu
  • Dobrá stabilita a robustnost betonu
  • Zlepšená čerpatelnost a čerpací stabilita betonu
  • Výborná ochota ke zhutnění
 • Koordinovaná kompatibilita s provzdušňovači
 • Rychlý rozvoj síly
 • Bez komponent podporujících korozi

Aplikace

 • Transportbeton
 • Vysoce tekoucí betony
 • Samozhutnitelný beton (SCC)
 • Recyklovaný beton
 • Cementy optimalizované pro slínek
 • Energeticky optimalizovaná výroba a zpracování betonu

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123