Vlastnosti

 

  • neobsahuje součásti podporující korozi
  • intenzivní disperze cementového tmelu
  • dobrá homogenita betonu chemicko-fyzikálním působením
  • snížení vnitřních třecích sil v betonu
  • snížení potřeby vody silným ztekucením
  • snížení nároků a nákladů při ukládání a zhutnění betonu
  • hospodárné dávkování

 

Aplikace

  • transportbetony a staveništní betony
  • beton s ocelovými vlákny
  • průmyslové podlahy

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123