Vlastnosti

 • Na bázi obnovitelných surovin
 • Rychle biologicky odbouratelný podle OECD 301-F
 • Vynikající separační efekt
 • Vynikající kvalita povrchu betonu
 • Minimalizuje zbytky betonu na bednění
 • Snadno rozprašovatelný
 • Nízký zápach
 • Bez rozpouštědel a minerálních olejů
 • Připraven k použití
 • Třída ohrožení vody: WGK 1 GISCODE: BTM 5

Aplikace

 • Vhodný pro hladké typy bednění, např. ocelové, plastové a lakované dřevěné bednění
 • Pro prefabrikované konstrukce a betonové konstrukce betonované na místě stavby
 • Pro výrobu vysoce kvalitních betonových povrchů
 • Pro nevytápěné bednění

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123