Vlastnosti

  • přetíratelná těsnící páska na bázi polysulfidkaučuku
  • odpovídá směrnici IVD-Merblatt č. 4
  • odolný vůči stárnutí, povětrnostním vlivům a UV-záření
  • vodotěsný
  • odolný průmyslovým exhalacím a louhům
  • přetíratelný ochrannými systémy MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro, MC-Color Flex vision a Zentrifix CR finish

Aplikace

  • těsnící páska pro venkovní prostředí pro novostavby a stávající stavby
  • sanace špatně dimenzovaných, sednutých a příliš širokých spár
  • snášenlivost s betonem, omítkami, cihelným zdivem, cementovláknitými deskami, pórobetonem, sklem, keramikou, hliníkem, litinou, barevnými kovy, nerezovou ocelí
  • díky přetíratelnosti umožňuje architektonicky dobré řešení spár v pozemním stavitelství

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123