Vlastnosti

  • elastická těsnící páska na polyetylénové bázi
  • vysoká pevnost proti přetržení
  • odolnost vůči stárnutí

Aplikace

  • sanace poškozených spár v oblasti styku s odpadní vodou
  • utěsňování a sanace spár

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123