Vlastnosti

  • dvousložkový, karbomodifikovaný polyuretan
  • dobrá chemická odolnost (viz. tabulka odolností), zvláště proti olejům a pohonným hmotám
  • přípustné celkové přetvoření: 20 %
  • Mycoflex 450 SP = stabilní, aplikuje se stříkací pistolí nebo špachtlováním
  • Mycoflex 450 VE = tekutý, samonivelační

Aplikace

  • elastické těsnění spár v mostním, podzemním a vodním stavitelství
  • ukončující okrajové a dilatační spáry v čistírnách odpadních vod, odpadních kanálech, záchytných vanách na oleje apod.
  • podlahové spáry v průmyslových halách, výrobních provozech, podzemních garáží a parkovacích domech; elastické těsnění hrdel u rour

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123