Vlastnosti

  • vysoká elasticita a přídržnost
  • dlouhodobě vodotěsný a propustný pro vodní páru
  • vysoce odolný alkáliím, UV-záření a klimatickým vlivům
  • bez ošetřování
  • nanáší se metodou suchého stříkání
  • vynikající přilnavost k betonu a ocelovým prvkům

 

Aplikace

  • na stříkaný nebo litý beton jednovrstvých tunelových konstrukcích
  • mezi 2 vrstvy betonu v případě „sendvičových“ konstrukcí
  • jako náhrada běžných vodotěsných fólií
  • zatěsnění na rozhraní oceli a vodotěsných fólií a vytvoření trvanlivého napojení různých těsnících systémů (např. u příčných řezů)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123