Vlastnosti

 • velmi dobrá injektovatelnost díky nízké viskozitě
 • bezpečné utěsnění díky nabobtnání a vysoké elasticitě
 • aplikovatelný při velkém rozpětí teplot a při velmi nízké teplotě složek
 • snadno nastavitelné injektážní toky a nízká spotřeba díky krátké, nastavitelné reakční době
 • splňuje požadavky na stavební hmotu třídy B2 z hlediska chování při požáru injektážní hmoty dle normy DIN 4102-1
 • vyhovuje směrnici UBA pro těsnění v kontaktu s pitnou vodou
 • vysoká chemická odolnost i ve vysoce alkalickém prostředí
 • vodotěsný při tlaku vody minimálně 7 bar
 • velmi účinný díky polymerní výztuži a vysokému obsahu pevných částic

 

Aplikace

 • konsolidace a těsnění jemných i hrubých uvolněných zemin – injektážní clona
 • rozsáhlé těsnění mezi konstrukcí tunelu a těsnicími membránami
 • elastické a bobtnající těsnění spár dílců (například tunelové dílce)
 • těsnění dutin a netěsností mezi prstenci
 • těsnění konstrukčních spár pomocí systému injektážních hadic
 • injektáž suchých, vlhkých i mokrých prvků, i pokud jsou na jedné straně v kontaktu s vodou
 • elastické a bobtnající těsnění betonových dílců podle ČSN EN 1504-5: U(S1) W (2/3/4) (1/40)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123