Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoká počáteční i konečná pevnost
 • stabilní i pro práci nad hlavou
 • bobtnající, kompenzace smrštění
 • vysoká přídržnost k dobře připravenému betonovému podkladu
 • bez chloridů
 • vysoká odolnost karbonataci podle EN 13295
 • propustný pro vodu podle EN 12390-8
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako třída R3 podle EN 1504-3

Aplikace

 • vyplnění styčné spáry na styku mezi stěnami a stropem
 • uzavření pevných prefabrikovaných spojů
 • certifikován dle EN 1504-3 pro zásady 3 a 7, metody 3.1, 3.2, 7.1 a 7.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123