Vlastnosti

 • na bázi cementu, připravená k okamžitému použití – pouhé rozmíchání s vodou dobře čerpatelná
 • měkce plastická a extrémně tažná
 • vysoké počáteční a koncové pevnosti
 • bez obsahu chloridů a bez smrštění
 • vysoká odolnost proti sulfátům, odolná vůči mrazu
 • vodotěsná dle ČSN EN 12390-8
 • stabilní, dobrá přídržnost při aplikaci do otvorů nad hlavou
 • vysoká odtrhová pevnost na odborně připraveném podkladu
 • k vyplňování spár pomocí ruční pumpy na zpracování malt MC-HM Pump
 • pro plnění otvorů pro kotvení pomocí ruční pumpy na zpracování malt MC-HMA Pump
 • čerpatelná
 • nehořlavá dle ČSN EN 13501 – stavební hmota třídy A1

Aplikace

Pro kompletní pevnostní vyplnění a spojení (ruční pumpa na zpracování malt MC-HMA Pump) u

 • předpjaté kotvy a kotvení všeho druhu

Pro plnění ve svislých a vodorovných oblastech (ruční pumpa na zpracování malt MC-HM Pump) u

 • spáry, např. segmentové spáry v prefabrikovaném stavitelství
 • zárubně
 • spirálové kotvy ve zdivu

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123