Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • výjimečně jemný a hladký
 • vysoká počáteční i konečná pevnost
 • bez chloridů, bez smrštění
 • vysoká odolnost síranům, mrazuvzdorný
 • propustný pro vodu podle EN 12390-8
 • dobrá stabilita, vhodný pro práci nad hlavou
 • vysoká přídržnost k dobře připravenému betonovému podkladu
 • pro výplň spár pomocí čerpadla MC-HM Pump (ruční čerpadlo pro maltu)
 • pro výplň otvorů po kotvách pomocí čerpadla MC-HM Pump (ruční čerpadlo pro maltu)
 • čerpatelný
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1

 •  

Aplikace

pro těsné a pevné vyplnění (pomocí čerpadla MC-HM Pump)

 • otvorů po kotvách

pro svislé a vodorovné vyplnění (pomocí čerpadla MC-HM Pump)

 • spár, např. mezi prefabrikovanými dílci
 • okolo rámů dveří
 • spirálních kotev pro zdivo

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123