Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoká počáteční i konečná pevnost
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným podkladům
 • vodonepropustný, odolný mrazu a rozmrazovacím solím
 • kompenzace smrštění
 • vysoká pružná stabilita (tlakové napětí 30 MPa, 45 °C, 6 h)
 • vysoce tekutý podle ASTM C 939-2 a směrnice VeBMR-RiLi
 • bez chloridů
 • čerpatelný
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • testován a v souladu s DTp specifikací pro rychlostní silnice, série 2600, odstavec 2601 (UK)
 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • podlévání/zalévání přesných strojů, vybavení elektráren a základů strojů, které jsou vystaveny vibracím, např. turbín, generátorů, kompresorů a motorů
 • podlévání/zalévání kotevních šroubů, kotev a základových desek, ocelových a betonových podpor
 • podlévání/zalévání mostních ložisek, kolejí pro jeřáby, ocelových konstrukcí, upevňovacích šroubů a ocelových prvků v betonu
 • zalévání pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • podlévání větrných elektráren
 • zálivková malta podle DTp specifikací pro rychlostní silnice, série 2600, odstavec 2601 (UK)

Stahování

Zum DGNB Navigator

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123