Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoce tekutý
 • bobtnavý, kompenzace smrštění
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým podkladům
 • nízký vývoj hydratačního tepla
 • čerpatelný, bez chloridů dle EN 934-1
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako zálivkový beton podle směrnice DAfStb „Výroba a použití cementových zálivkových malt a betonů“

Aplikace

 • zálivkový beton pro použití podle ZTV-ING, odst. 3 a 6
 • zálivkový beton pro použití podle směrnice DAfStb 6
 • zálivkový beton pro usazování sloupů do základových pouzder, zalévání mezer, velkoobjemových dutin
 • zálivkový beton pro přesné stroje, základů strojů, mostní ložiska, koleje pro jeřáby, turbíny, motory a ocelové konstrukce
 • zálivkový beton pro upevňovací šrouby, ocelové prvky v betonu, pevné spoje mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • vhodný pro třídy expozice XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-3 podle EN 206
 • vystavení alkalicko-křemičité reakci pro třídy vlhkosti WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123