Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoce tekutý
 • bobtnavý, kompenzace smrštění
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým podkladům
 • nízký vývoj hydratačního tepla
 • čerpatelný, bez chloridů dle EN 934-1
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako zálivkový beton podle směrnice DAfStb „Výroba a použití cementových zálivkových malt a betonů“

Aplikace

 • podlévání/zalévání
 •             - přesných strojů, základů strojů, mostních ložisek, kolejí pro jeřáby, turbín, motorů, ocelových konstrukcí

 • zalévání
 •             - upevňovacích šroubů, ocelových prvků v betonu, pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo       prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123