Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoce tekutý
 • vysoká konečná pevnost
 • kompenzace smrštění
 • bez chloridů
 • dobrá přídržnost k betonu a oceli
 • vysoká odolnost proti pronikání vody
 • čerpatelný
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1

Aplikace

 

pro zalévání (pod):

 • čerpadla
 • všechny druhy strojů
 • ocelové konstrukce
 • koleje pro jeřáby
 • kotvy
 • kotevní trny a ocelové konstrukce v betonu

 

pro uzavírání:

 • spár mezi prefabrikovanými prvky a betonem
 • otvorů v betonu
 • vhodný pro expoziční třídy XO, XC 1-4, XA 1 a XF 1 podle EN 206

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123