Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoce tekutý, vysoké počáteční i konečné pevnosti
 • bobtnavý, kompenzace smrštění
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým podkladům
 • čerpatelný, bez chloridů dle EN 934-1
 • vysoce odolný mrazu a rozmrazovacím solím zkouškou CDF (odpad 611 g/m2, 56 cyklů)
 • propustný pro vodu dle EN 12390-8
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako zálivková malta podle směrnice DAfStB „Výroba a použití cementových zálivkových malt a betonů“
 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • zálivkový beton pro přesné stroje, základů strojů, mostní ložiska, koleje pro jeřáby, turbíny, motory a ocelové konstrukce
 • zálivkový beton pro upevňovací šrouby, ocelové prvky v betonu, pevné spoje mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • zálivkový beton pro usazování sloupů do základových pouzder, zalévání dutin
 • vhodný pro třídy expozice XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-4 podle EN 206
 • vystavení alkalicko-křemičité reakci pro třídy vlhkosti WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123