Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou

 • vysoce tekutý, vysoké počáteční i konečné pevnosti

 • bobtnavý, kompenzace smrštění

 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým podkladům

 • čerpatelný, bez chloridů dle EN 934-1

 • vysoce odolný mrazu a rozmrazovacím solím zkouškou CDF (odpad 498 g/m2, 56 cyklů)

 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1

 • certifikován jako zálivková malta podle směrnice DAfStB „Výroba a použití cementových zálivkových malt a betonů“

 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • zalévání přesných strojů, základů strojů, mostních ložisek, kolejí pro jeřáby, turbín, motorů a ocelových konstrukcí

 • zalévání, upevňovacích šroubů, ocelových prvků v betonu, pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě

 • vhodný pro třídy expozice XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-4 podle EN 206

 • vystavení alkalicko-křemičité reakci pro třídy vlhkosti WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123