Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou

 • dobrá tekutost směsi

 • vysoké počáteční i konečné pevnosti

 • bobtnavý, kompenzace smrštění

 • vysoká přídržnost k dobře připraveným betonovým podkladům a ke zdivu

 • čerpatelná

 • bez obsahu chloridů

 • vysoce odolný mrazu a rozmrazovacím solím

Aplikace

 • podlití / zalití přesných strojů, základů strojů, mostních ložisek, kolejnic pro jeřáby, turbín, motorů a ocelových konstrukcí

 • zálivkový beton pro upevňovací šrouby, ocelové prvky v betonu, pevné spoje mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě

 • vhodný pro třídy expozice XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XA 1-3 a XF 1-4 podle EN 206

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123