Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoká počáteční i konečná pevnost
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným podkladům
 • vodonepropustný
 • odolný mrazu a rozmrazovacím solím zkouškou CDF (odpad 141 g/m2, 28 cyklů)
 • kompenzace smrštění
 • vysoce tekutý
 • bez chloridů
 • čerpatelný
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • certifikován jako zálivková malta podle směrnice VeBMR DAfStb
 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • zalévání pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • výplň dutých prostor
 • podlévání/zalévání přesných strojů
 • podlévání/zalévání vybavení elektráren a základů strojů, které jsou vystaveny vibracím, např. turbín, generátorů, kompresorů a motorů
 • podlévání/zalévání kotevních šroubů, kotev a základových desek, ocelových a betonových podpor
 • podlévání/zalévání mostních ložisek a kolejí pro jeřáby
 • zalévání ocelových konstrukcí, upevňovacích šroubů a ocelových prvků v betonu
 • podlévání větrných elektráren
 • vhodný pro třídy expozice XO, XC 1-4, XD 1-3, XS 1-3, XF 1-4 a XA 1-3 podle DIN 1045-2/EN 206
 • vystavení alkalicko-křemičité reakci pro třídy vlhkosti WO, WF, WA

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123