Vlastnosti

 • Hydraulicky tuhnoucí směs
 • Připravena k okamžitému použití – jednoduše smíchejte s vodou
 • Vysoká počáteční a konečná pevnost
 • Vysoká adhezní pevnost v tahu na řádně ošetřených podkladech
 • Vodonepropustná
 • Odolná vůči mrazu a rozmrazovacím solím
 • Kompenzuje smrštění
 • Vysoce tekutá
 • Bez chloridu
 • Čerpatelná
 • Nehořlavá podle normy EN 13501 - třída A1
 • Certifikovaná jako zálivková malta podle směrnice VeBMR DAfStb

Aplikace

 • Zalití pevných spojů mezi prefabrikovanými prvky nebo mezi prefabrikovanými prvky a monolitickým betonem.
 • Vyplňování dutin.
 • Zálivková malta s vysokou počáteční pevností pro zalití a podlití přesných strojů.
 • Zalití a podlití pro vybavení elektráren a základy strojů, které jsou vystaveny silným vibracím, například turbíny, generátory, kompresory a motory.
 • Zalití a podlití kotvicích šroubů, upevňovacích a základových desek.
 • Zalití ocelových a betonových podpěr.
 • Zalití a podlití mostních ložisek a jeřábových kolejnic.
 • Zalití ocelových konstrukcí, upevňovacích šroubů a ocelových prvků v betonu.
 • Podlití větrných turbín.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123