Vlastnosti

 • Hydraulicky tuhnoucí
 • Pro okamžité použití – pouze se smíchá s vodou
 • S vysokými konečnými pevnostmi
 • Velmi dobré ztekucení
 • Bez smršťování
 • Vodonepropustná
 • S vysokou přilnavostí k řádně připraveným betonovým plochám a k oceli
 • Bez obsahu chloridů
 • Mrazuvzdorná hmota
 • Odolná zmrazovacím cyklům
 • Nehořlavá dle EN13501 – stavební třída A1

Aplikace

 • Pro podlití / zalití strojního zařízení (přesných strojů) s požadavkem rychlého zatížení
 • Pro podlití / zalití energetických zařízení a základů strojů, které podléhají vysokému dynamickému
  namáhání, např. turbíny, generátory, kompresory, motory apod.
 • Pro podlití / zalití fixátorů a základních podpor skladovacích zařízení
 • Pro zálivku betonových a železobetonových sloupů
 • Pro zálivku mostních opěr a kolejí jeřábových drah
 • Pro zálivku ocelových prvků, upevňovacích roubů nebo jiných ocelových stavebních konstrukcí
  v betonu
 • Pro zálivku tuhých spojů a spár mezi prefabrikovanými prvky
 • Pro zalévání svislých drážních konstrukcí – trakční vedení, stožáry, značení apod.
 • Pro podlévání a zálivku základů větrných elektráren.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123