Vlastnosti

 • připravený k použití – pouze smíchat s vodou
 • vysoká počáteční i konečná pevnost
 • vysoká přídržnost k dobře připraveným podkladům
 • vodonepropustný, odolný mrazu a rozmrazovacím solím
 • kompenzace smrštění
 • vysoká pružná stabilita (tlakové napětí 30 N/mm2, 45 °C, 6 h)
 • vysoce tekutý podle ASTM C 939-2 a směrnice VeBMR
 • bez chloridů
 • čerpatelný
 • nehořlavý, třída A1 dle EN 13501-1
 • testován a v souladu s DTp specifikací pro rychlostní silnice, série 2600, odstavec 2601 (UK)
 • certifikován podle EN 1504-6 jako kotevní materiál

Aplikace

 • podlévání/zalévání přesných strojů, vybavení elektráren a základů strojů, které jsou vystaveny vibracím, např. turbín, generátorů, kompresorů a motorů
 • podlévání/zalévání kotevních šroubů, kotev a základových desek, ocelových a betonových podpor
 • podlévání/zalévání mostních ložisek, kolejí pro jeřáby, ocelových konstrukcí, upevňovacích šroubů a ocelových prvků v betonu
 • zalévání pevných spojů mezi prefabrikovanými dílci nebo prefabrikovaným dílcem a betonem litým na stavbě
 • podlévání větrných elektráren
 • zálivková malta podle DTp specifikací pro rychlostní silnice, série 2600, odstavec 2601 (UK)

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123