Vlastnosti

  • dvousložková laminovací pryskyřice na bázi epoxidové pryskyřice
  • vysoká mechanická pevnost
  • dlouhá doba zpracovatelnosti i při vysokých teplotách (do 40 °C)
  • vysoká penetrační schopnost

Aplikace

  • laminovací pryskyřice pro vysokopevnostní zesilující uhlíkové tkaniny a rohože určené pro stavební konstrukce ze železobetonu a cihelného zdiva
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123