Vlastnosti

  • jednosměrně uspořádaná rohož z uhlíkových vláken
  • vysoké tahové pevnosti při malém průřezu a nízké stavební výšce
  • snadné použití, nízká hmotnost, vysoká hospodárnost
  • optimalizované využití mechanických vlastností díky různým typům / kvalitám rohoží
  • dodáváno v nekonečných rolích

Aplikace

  • dodatečné zesílení stavebních dílců ze železobetonu, předpjatého betonu, cihelného zdiva a dřeva
  • dodatečné omezení šířek trhlin
  • ovinutí (omotání) sloupů a nosníků

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123