Vlastnosti

  • dvousložková malta na bázi epoxidové pryskyřice (PC) bez obsahu rozpouštědel
  • vysoká mechanická pevnost
  • stabilní
  • rychlý nárůst pevnosti i při nízkých teplotách (≥ 8 °C)
  • odzkoušen a schválen jako vyrovnávací malta v systému MC-CarbonFiber
  • všeobecné schválení č. Z-36.12-90 a Z-36.12-85

 

Aplikace

  • vyrovnání vadných míst, nerovností, dutin a výlomů na vodorovných a svislých betonových plochách a na stropních plochách nad hlavou
  • egalizace betonových ploch pro dosažení rovinatosti podkladu ≤ 5 mm
  • schválená vyrovnávací malta při zesílení konstrukcí systémem uhlíkových lamel MC-CarbonFiber
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace neustálá, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123