Vlastnosti

  • dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice
  • vysoká mechanická pevnost
  • rychlý rozvoj pevnosti i při nízkých teplotách (≥ 8 °C)
  • odzkoušeno a schváleno v systému s MC-CarbonFiber Lamella a ocelovými sponami
  • všeobecné schválení č. Z-36.12-90 a Z-36.12-85

Aplikace

  • lepidlo pro vysokopevnostní zesilující elementy na bázi lamel MC-CarbonFiber Lamella a oceli pro stavební konstrukce ze železobetonu, cihelného zdiva, oceli a dřeva
  • dopravní a pozemní stavitelství, občanská výstavba, průmysl
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123