Vlastnosti

  • MC-CarbonFiber Lamella na bázi matrice epoxidové pryskyřice vyztužené jednosměrně uspořádanými uhlíkovými vlákny
  • vysoké tahové pevnosti při malém průřezu a nízké stavební výšce
  • lehké zpracování, nízká hmotnost, vysoká hospodárnost
  • dodávané ve stavu okamžitého použití díky ochranné odtrhávací fólii na lepící ploše lamely
  • žádné dodatečné náklady spojené s čištěním
  • optimální využití mechanických vlastností díky různým typům / kvalitám lamel

Aplikace

  • dodatečné zesílení stavebních dílců ze železobetonu, předpjatého betonu, cihelného zdiva a dřeva
  • zvýšení a znovuobnovení únosnosti a/nebo použitelnosti stavebních objektů
  • snížení deformací stavebních dílců a dodatečné omezení šířek trhlin
  • ve vnitřním a vnějším prostředí u novostaveb a stávajících staveb

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123