Vlastnosti

 • MC-CarbonFiber Lamella na bázi matrice epoxidové pryskyřice vyztužené jednosměrně uspořádanými uhlíkovými vlákny
 • vysoké tahové pevnosti při malém průřezu a nízké stavební výšce
 • lehké zpracování, nízká hmotnost, vysoká hospodárnost
 • dodávané ve stavu okamžitého použití díky ochranné odtrhávací fólii na lepící ploše lamely
 • žádné dodatečné náklady spojené s čištěním kontaktních ploch lamel
 • žádná dodatečná UV-ochrana lamel
 • optimální využití mechanických vlastností díky různým typům / kvalitám lamel

Aplikace

 • dodatečné zesílení stavebních dílců ze železobetonu, předpjatého betonu, cihelného zdiva a dřeva
 • zvýšení a znovuobnovení únosnosti a/nebo použitelnosti stavebních objektů
 • redukce deformací stavebních dílců a dodatečné omezení šířek trhlin
 • ve vnitřním a vnějším prostředí u novostaveb a stávajících staveb

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123