Spáry mezi tybinky byly utěsněny při výstavbě tunelu Sydhavn/M4 v Dánsku

Dánsko

Metro v dánském hlavním městě Kodani a sousedním Frederiksbergu, které bylo uvedeno do provozu v roce 2002, se skládá ze čtyř linek, které jezdí bez řidiče a plně automaticky. Linka 4 (M4) původně spojovala hlavní nádraží Hovedbanegård s Kongens Nytorv, největším náměstím v centru Kodaně. Dánský parlament už v roce 2012 otevřel cestu k prodloužení trasy, která by v budoucnu měla vést do Orientkaje ve čtvrti Nordhavn. Metroselskabet, provozovatel metra, zadal zakázku v březnu 2018 jako projekt „Navrhni a postav“ sdružení firem Tunnel JV I/S.Projekt jižní trasy metra je naplánován na šest let a zahrnuje výstavbu dvou 4,4 km dlouhých tunelů s vnitřním průměrem 4,9 metru pomocí dvou razících souprav (TBM), jakož i výstavbu pěti stanic metra a dvě křížové konstrukce. Otevření je plánováno na rok 2024.

 

MC přesvědčila

Poté, co byla dílčí oblast metra již v roce 2017 úspěšně utěsněna pomocí MC-Injekt GL-95 TX, byla do nového dílčího projektu v roce 2020 zařazena i MC. Po prvotním kontaktu s oddělením „Mechanical Tunnelling“ v MC bylo v květnu provedeno hodnocení rizik se zaměřením na produkty pro oblast výstavby a rekonstrukce tunelů, jehož výsledkem byla registrace do dánské databáze chemických produktů. V prosinci, za obtížných podmínek během vrcholné fáze covidu, provedli odborníci na injektáže u MC zaškolení a předvedení produktů MC-Montan Injekt TR-X a MC-Injekt 2133 flex přímo na stavbě v Kodani pro prováděcí firmu. Pro injektáž a těsnění tunelových prvků byl použit MC-Montan Injekt TR-X a realizaci dozorovala naše dánská pobočka MC-Bauchemie Danmark Aps.

Pohled do tunelu ve výstavbě v rámci projektu Sydhavn/M4 v Kodani
Pohled do tunelu ve výstavbě v rámci projektu Sydhavn/M4 v Kodani
© MC-Bauchemie 2024


Při zahájení ražby tunelů byly razicí stroje TBM přistaveny přes stanici Enghave Brygge a odeslány oběma směry. Vibrace strojů byly neustále kontrolovány na mnoha kontrolních stanovištích, aby se co nejlépe zabránilo případnému poškození budovy. Tým následně dosáhl dánského rekordu 56m raženého tunelu za jediný den. Výkon byl průběžně optimalizován.

 

Spáry mezi tybinky utěsněny

Celkem bylo potřeba umístit 5 700 tybinků. MC-Montan Injekt TR-X zajistil elastické, bobtnavé utěsnění těsnících profilů ve spojích mezi tybinkovými segmenty. Nízkoviskózní hydrogel na akrylátové bázi pro injektáž do oblasti zemin a masivních konstrukcí lze díky mimořádné chemické odolnosti bezpečně používat i v alkalickém prostředí a ve styku s maltami pro výplň kruhových spár. Jeho velmi dobrá injektovatelnost a řiditelná reakční doba umožňují dobře ovládat injektážní proces. Navíc pozitivní test podle směrnice UBA dokonce potvrzuje využitelnost v kontaktu s pitnou vodou.

 

Dále byla použita rychle expandující jednosložková injektážní pryskyřice MC-Injekt 2133 flex k trvalému utěsnění vzniklých trhlin a jemná stěrka MC-DUR 1250 TX k vyrovnání povrchů stěn vnitřního ostění tunelu.

 

Práce na prodloužení trasy metra jsou v současné době v plném proudu bez jakýchkoli průtahů. Od roku 2024 urazí vlaková souprava celou M4 trasu dlouhou 6,5 km se svými osmi stanicemi mezi hlavním nádražím a Orientkajem za 12 minut. S rozšířením o čtvrť Nordhavn by se mohl dále rozvíjet potenciál přestavby severní přístavní oblasti Kodaně, jednoho z největších projektů obnovy měst v severní Evropě.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123