MC kráčí stále vpřed již více než 60 let

28.08.2022

Neustále zavázána inovacemi a stále o krok před ustálenou normou: Tato zásada je stejnou měrou požadavkem a impulzem společnosti MC. Výzkum a vývoj nových produktů a systémů je od založení podniku hluboce zakořeněn v její DNA – a přesně v tom spočívá také jeden z důvodů pro úspěch společnosti MC. Nyní již více než šedesát let, jak působivě dokládají v následujícím textu příkladně uvedené inovace společnosti MC.

Kvalitní plochy z pohledového betonu na veletrhu v Düsseldorfu díky kosmetice betonu společnosti MC.
Kvalitní plochy z pohledového betonu na veletrhu v Düsseldorfu díky kosmetice betonu společnosti MC.
© MC-Bauchemie 2022

NAFU - systém střešních ochranných vrstev

Když společnost MC-Bauchemie v prosinci 1961 oficiálně zahajuje svoji obchodní činnost, přichází na start již s první inovací: s právě vyvinutým systémem NAFU. Tato bezešvá a bezespárová střešní ochranná vrstva na bázi bitumenu otvírá oproti doposud používaným střešním pásům úplně nové možnosti použití pro ploché a kopulové střechy. Až do osmdesátých let se používá systém NAFU na nesčetných plochách střech. Z toho vznikají v následujících desetiletích další systémy pro izolace stavebních objektů pro konstrukčně náročné plochy, které jsou dnes známy pod názvem MC-Proof.  

Vodotěsný beton s MC-Special

Jako výrobce přísad do betonu a do malty je společnost MC v šedesátých letech zatím pouze jedním z mnoha – ale snaživý tým přece jen najde rychle nějaký znak pro snaživý podnik, se kterým se odliší od ostatních: přísadu do betonu MC-Special, se kterou se dá vyrábět hydrofobizovaný vodotěsný beton. V sedmdesátých létech společnost MC poté zavádí na trh také ochranný nátěr MC-Schutzüberzug 702, který je současně jak dodatečným ošetřením čerstvého betonu, tak i ochranným nátěrem zároveň. Oba produkty se vyvíjí v tandemu a stává se z nich trhák.

Systém MC-Grip

Jeden z vynikajících vyvinutých produktů společnosti MC osmdesátých let se používá v oblasti krytů vozovek. Na fóru odborníků pro dopravní a silniční stavby představuje společnost MC svojí vlastní vyvinutou metodu MC-Grip. S tímto systémem pro zdrsnění vozovky se obnoví ztracená drsnost povrchu silnic a dálnic a místa častých nehod budou zmírněna. Systém je úspěšně otestován ve dvou stavebních úsecích v roce 1985 a 1986 na ploše vozovky přibližně 170000 m2 dálnice A52 mezi Essenem a Düsseldorfem a od toho okamžiku se používá při sanaci vozovek, nejen v Evropě, nýbrž především také v Asii.

Kosmetika betonu společnosti MC

Také v oblasti kosmetiky betonu je společnost MC od samotného začátku přitom. Pohledový beton je v sedmdesátých letech považován za dekorační prvek, který je architekty oblíben, ovšem v praxi není vždy schopen splňovat vysoké nároky tvůrců. Proto se musí dodatečně pomáhat s „kosmetikou“. Společnost MC vyvíjí pro tento účel s rodinou produktů Nafuquick a Emcefix opravnou a jemnou stěrku, s kterými je možné jednoduše odstranit výlomy, štěrková hnízda, póry, dutiny a barevné rozdíly v betonu, a docílit perfektní povrchy betonu. Díky tomu profitují mimo jiné také povrchy z pohledového betonu u sportovišť a ubytoven pro atlety při Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972 z programu kosmetiky betonu společnosti MC. Do dnešního dne zaujímá společnost MC v tomto segmentu vůdčí postavení na trhu. Kosmetika betonu společnosti MC se naprosto etablovala jako produkt pro úpravu vzhledu pro povrchy betonu. Společnost bývá od té doby povolávána vždy, když se musí odstranit optické vady v betonu a optimalizovat povrchy.

Přední jezdec v oblasti technologie PCE

Již na začátku devadesátých let podniká oddělení výzkumu & vývoje společnosti MC první kroky v syntetizaci polymerů a prezentuje v roce 1994 první recepturu produktu. Na jejím základě bude v následujících letech vznikat nová generace přísad do betonu a malty na bázi polykarboxylátéterů (PCE). Jestliže je technologie PCE svého času ještě inovačním výzkumem budoucnosti, tak je dnes v neposlední řadě díky společnosti MC považována za stav techniky. S uvedením do provozu výrobního zařízení pro polymerní přísady do betonu v Bottropu v červenci 2012 pokládá společnost MC základní kámen pro novou kapitolu v oblasti vývoje přísad do betonu a zajišťuje, aby podnik byl schopen – nezávisle a podle vlastní patentované metody – rychle a individuálně vyvíjet, testovat a vyrábět přísady na bázi PCE, které jsou přesně upraveny podle potřeb zákazníků.

Ukazatelé nových trendů u reakčních hydroizolačních stěrek

Se začátkem nového tisíciletí zvyšuje společnost MC intenzitu při výzkumu a vývoji v oblasti reakčních vrstev pro hydroizolace. S produktem RD2 společnosti Botament, která je sesterskou společností společnosti MC, a která dodává do specializovaných obchodů s produkty stavební chemie, a MC-Proof eco (dříve Expert Proof eco) vyvíjí společnost MC v desátých létech tohoto tisíciletí jako pionýr inovační vrstvy bez obsahu bitumenu a rozpouštědel pro hydroizolace stavebních objektů, které nabízí vynikající technické vlastnosti. Tyto polymerem modifikované silnovrstvé stěrky jsou vysoce pružné se schopností přemostění trhlin a odolné vůči UV-záření, stárnutí a mrazu. Rychle proschnou a mohou být následně přetírány nebo omítány. Tím určuje společnost MC nové standardy v oblasti hydroizolací staveb.

Betony bez obsahu cementu

Pro ztlumení změny klimatu jsou na celém světě vyvíjeny stále trvalejší koncepty, a to i v oblasti stavebnictví. Společnost MC přispívá přitom k vývoji geopolymerního betonu „Earth Friendly Concrete“ (EFC) firmy Wagners, který místo cementu využívá průmyslové vedlejší produkty jako mletou vysokopecní strusku a létavý popílek jako pojivo. Pro to jsou v rámci několikaleté výzkumné práce vyvíjeny aktivátory a přísady, které jsou upraveny podle této aplikace. Nový beton Earth Friendly Concrete firmy Wagners se v září 2019 stane prvním betonem bez obsahu cementu, který obdrží v Německu schválení Německého ústavu stavební techniky DIBt. Také zde jsou odborné znalosti a technologie přísad do betonu společnosti MC rozhodujícím impulzem pro směr udávající inovaci, neboť beton šetrný k životnímu prostředí může rozhodující měrou přispět k tomu, aby byla výrazně zlepšena zanechaná stopa celého odvětví ve formě emisí CO2. Společnost MC v současnosti provádí výzkum dalších produktů pro náhradu betonu a maltových produktů bez obsahu cementu, aby splnila budoucí požadavky na klimaticky přívětivé stavění.

KineticBoost-Technology®

Dalším milníkem v novodobější historii společnosti MC je vyvinutí technologie KineticBoost-Technology®. Z této technologie vychází vedle vysoce výkonné ochranné vrstvy MC-DUR 2496 CTP a pryskyřice pro sanaci mostů MC-DUR LF 680 také rodina produktů MC-DUR TopSpeed. S tímto speciálním systémem pryskyřic mohou být rychle vytvořeny trvale vysoce zatížitelné podlahy pro průmysl, parkovací domy a pozemní stavby i za těžkých povětrnostních podmínek. Díky technologii KineticBoost-Technology® využívají všechny systémové komponenty těchto produktů vliv vlhkosti a mokra z prostředí a proměňují ho v dodatečnou, urychlenou reakci tvrdnutí. Přitom se kromě toho u ochranné vrstvy zvýší adheze, odolnost proti otěru a proti poškrábání. Tím určuje společnost MC nové standardy pro podlahové ochranné vrstvy ve stavbách v oblasti průmyslu, infrastruktury a také pozemních staveb. Inovace zavazuje: To platí pro společnost MC od jejího založení – a dnes více než kdykoliv předtím. V neposlední řadě díky šest desetiletí trvající zkušenosti v oblasti výzkumu směr určujících nových řešení pro stavebnictví se podnik vyvinul v renomovaného hráče na trhu, jehož know-how je žádáno na celém světě. Nyní a v budoucnosti

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123