Velodrom v Lipsku byl rekonstruován

Německo

Ukázalo se, že dobrých 70let stará oválná betonová závodní dráha lipského velodromu s bohatou tradicí a památkově chráněným místem naléhavě potřebuje rekonstrukci. Pro sanační práce byly vybrány osvědčené systémy produktů MC pro opravy betonu a ochranu povrchu spolu s MC-Floor TopSpeed, špičkovým systémem pro rychlé nanášení podlah.Polootevřený lipský velodrom je s délkou 400 metrů nejdelší svého druhu v Německu. Jeho betonová závodní dráha je široká 7,50 metru a má převýšení zatáčky 26 stupňů. Ve stáří více než sedmdesáti let došlo k značnému poškození povrchu betonové dráhy, což vedlo k vyčlenění finančních prostředků ve výši 1,2 milionu EUR na důkladné předělání.

Práce začaly v březnu 2021. Architektem byl Anuschah Behzadi z Lipska, nadšený cyklista a také viceprezident lipského cyklistického klubu ACL-není tedy divu, že si tento projekt vzal velmi k srdci. Zhotovitelem pověřeným provedením prací byla společnost KST Kunststoff Technik GmbH & Co. ze sousedního Zwenkau, společnosti, která před čtyřmi lety prokázala své odborné znalosti s úspěšnou rekonstrukcí velodromu Chemnitz pomocí produktů MC.

 

Rekonstrukce v krátkém čase a bez ohledu na počasí

Rozsah potřebných prací byl skutečně náročný: Kromě krátkého časového rámce bylo také nutné zajistit, aby práce mohly být prováděny bez ohledu na počasí, protože oblast, která má být renovována, je zastřešena pouze částečně. Po opravě betonu muselo být možné rychle pokrýt sanovanou plochu dráhy finálním povlakem, který musel být plně odolný jak vůči kolísajícím teplotám, tak proti vzlínající vlhkosti z betonového podkladu. Protože neexistuje žádný standard pro stavbu a opravy cyklistických závodních tratí, pokud jde o jejich požadavky na protiskluznost a rovnoměrnost, jedinou dostupnou referencí byl projekt renovace, který byl odborně proveden v sousedním Chemnitzu. Proto i majitel lipské dráhy vyzval k návrhu kompletní řady produktů ro opravy a ochranu společnost MC.

Polootevřený lipský velodrom je s délkou 400 metrů nejdelší svého druhu v Německu. © MC-Bauchemie 2021
Polootevřený lipský velodrom je s délkou 400 metrů nejdelší svého druhu v Německu. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024


Všestranné rehabilitační portfolio od MC-Bauchemie

Trhliny na povrchu trati byly nejprve injektovány pyrskyřicí MC-Injekt 2133 flex a poté bandážovány pomocí MC-DUR 1291 flex. Vlastní opravy betonu byly provedeny pomocí R4 opravné malty Nafufill KM 250 vyztužené vlákny a opravného stříkaného betonu Nafufill SC 08. Pro následný finální nátěr dráhy byly vybrány výrobky z řady MC-Floor TopSpeed. Speciální systém pryskyřic umožňuje aplikovat podlahová souvrství uvnitř i venku během několika hodin v rozšířeném teplotním rozsahu od 2 až do 35 ° C - a to i za nepříznivých podmínek, jako je vysoká vlhkost a přítomnost vlhkosti v podkladu. Všechny systémové komponenty tohoto unikátního systému jsou založeny na technologii KineticBoost-Technology®. Ta využívá vlhkost a okolní vlhkost k urychlení procesu vytvrzování, přičemž adheze, odolnost proti oděru a odolnost proti poškrábání povlaku jsou navíc ještě vylepšeny. Nakonec byly dilatační spoje utěsněny pomocí Mycoflex 251 a Mycoflex 488 MS.

Opravné práce u betonu na zábradlí a zábranách velodromu byly provedeny také s výrobky z rodiny Nafufill, přičemž pro zatěsnění spár byly opět použity Mycoflex 251 a Mycoflex 488 MS. Ochranu povrchu v oblastech stěn zajišťoval barevně pigmentovaný vysoce výkonný ochranný nátěr MC-Color Flair pure v bílé barvě, který se kromě vynikajících konzervačních vlastností dále vyznačuje výjimečnou stálostí barev, ekonomickými faktory výtěžnosti a nízkou absorpcí nečistot.

 

Investor a architekt ocenili nejen jistotu, že produktové systémy se již osvědčily při rehabilitaci předchozího velodromu, ale také připravenou dostupnost všech materiálů potřebných pro projekt z jednoho zdroje.

 

Dokončení podle plánu s opravami betonu, injektážemi, ochrannými nátěry a podlahovými systémy společnosti MC

Díky vysoce výkonnému nátěrovému podlahovému systému MC-Floor TopSpeed bylo dokonce možné provádět finální nátěrové práce za špatných povětrnostních podmínek. Systémy produktů společnosti MC zajišťovaly rychlý postup stavby od března do května 2021, přičemž včas bylo dosaženo včasného dokončení podle plánu. Konečné úpravy pak byly aplikovány v červnu. Město Lipsko a městský a okresní cyklistický svaz podepsaly nájemní smlouvu zajišťující dlouhodobější užívání kompletně rehabilitované trati a cyklistické závody se v červenci řádně vrátily na skvěle upravený velodrom.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123