Vlastnosti

 • jednosložkový; obohacený polymery
 • zpracovatelný ručně a strojně
 • pojivo bez trikalciumaluminátu
 • nízký účinný obsah alkálií
 • vysoká odolnost účinkům karbonatace a posypovým solím
 • těsný vůči chloridům
 • malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

Aplikace

 • náhrada betonu při opravách novostaveb a stávajících staveb ve vnitřním i venkovním prostředí
 • oprava betonu u stavebních dílů v oblasti podzemní vody a ve styku se zeminou
 • vhodný dle ČSN EN 206 pro expoziční třídy XC 1-4; XF 1-4; XD 1-3, XS 1-3 a XA 1-3
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504 část 3 pro principy 3, 4 a 7 , metody 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 a 7.2

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123