Vlastnosti

  • Vysoká mechanická, chemická a teplotní odolnost
  • Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla

Aplikace

  • Potravinářský průmysl
  • Chemický průmysl
  • Myčky a čistírny nádrží
  • Scénář expozice dle směrnice REACh: Inhalace periodická, kontakt s vodou periodický, zpracování

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123