Oprava chladící věže tepelné elektrárny v Dětmarovicích

Česká republika, Dětmarovice

V elektrárně Dětmarovice v České republice byl v první polovině roku 2019 sanován betonový plášť chladicí věže č. 3. Přitom byly použity inovativní systémy pro opravu a ochranu společnosti MC.

 

Uhelná elektrárna Dětmarovice leží na severu v Moravskoslezkém kraji blízko polských hranic.

Do provozu byla uvedena v roce 1975 a má dnes instalovaný výkon 800 MW. Nebyla to žádná náhoda, že v roce 2019 byla pro sanaci chladící věže č. 3 žádána expertíza společnosti MC: Již v průběhu první sanace v roce 1996 se provozovatel ČEZ, a.s. rozhodl pro systémy pro opravu a ochranu společnosti MC. V průběhu nedávné sanace byly proto použity znovu inovativní systémy produktů společnosti MC. Realizací tohoto projektu byla pověřena společnost REKO PRAHA, a.s., stavební firma se specializací na výstavbu, opravu a sanaci chladicích věží a oblast energetických staveb.

 

 

Mikrosilikou zušlechtěná opravná malta přesvědčí

 

Poté co první pokusy s maltou SPCC jiných výrobců nedokázaly vyhovět kvalitativním nárokům společnosti REKO, konzultovala společnost toto se Zdeňkem Darebníkem, obchodním a technickým poradcem společnosti MC, a vypracovala společně s ním nové řešení na bázi mikrosilikou zušlechtěné opravné malty Nafufill SM 04 společnosti MC.

 

Jednosložková malta je optimalizována pro dílčí a celoplošnou sanaci horizontálních stavebních objektů z betonu a může se nanášet také metodou suchého torkretu na vertikálních plochách. Díky minimalizovanému odpadu při nástřiku a optimalizovanému složení kameniva se může perfektně přehlazovat a zpracovávat. Opravná malta Nafufill SM 04 je podle ČSN EN 13501-1 klasifikována jako nehořlavá ve třídě stavebních hmot A1, disponuje vysokou odolností proti karbonataci a je odolná vůči vnějším vlivům jako kolísáním teploty, přitom je otevřená difuzi vodní páry a nepropustná pro vodu.

 

 

Osvědčené řešení pro ochranné vrstvy na povrch chladicí věže

 

Pro optimalizaci egalizovaného povrchu byla v prvním kroku použita jemná malta Nafufill KM 110. Následně byly aplikovány ochranné vrstvy pro trvalou ochranu chladicí věže. U vnitřních ploch se zpracovatel rozhodl pro řešení společnosti MC, které se doposud osvědčilo již u více než 200 chladicích věží. Na penetrační nátěr s MC-DUR 1277 WV následovalo na spodních dvou třetinách nanesení ochranné vrstvy na bázi reakční pryskyřice s MC-DUR VS NR 3 a v horní třetině zapečetění s MC-DUR VS PUR s odolností proti UV záření.

Aplikace jednotlivých vrstev ochranného systému na vnitřním plášti chladící věže
Aplikace jednotlivých vrstev ochranného systému na vnitřním plášti chladící věže
© MC-Bauchemie 2024


Špičková ochrana povrchu se systémem MC-Color Flex

 

Zapečetění povrchu vnějších ploch bylo provedeno s inovativním systémem pro ochranu povrchu MC-Color Flex. Na základní nátěr s MC-Color Primer, který se vyznačuje vysokou odolností proti UV záření, povětrnostním vlivům a alkáliím, se uskutečnil závěrečný nátěr s pigmentovanou, vysoce pružnou ochrannou vrstvou MC-Color Flex pure. Ochrana betonu se schopností přemostění trhlin pro venkovní plochy volně vystavené povětrnostním vlivům je díky své odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům barevně stabilní, je otevřená difúzi vodních par a zpomaluje účinky karbonatace

a k jejím dalším přednostem patří kromě toho její nízké zachycování nečistot. Sanace chladicí věže č. 3 v Dětmarovicích se uskutečnila ve stanovené lhůtě v pouhých dvou měsících mezi dubnem a květnem 2019. Objednavatel a zpracovatel vyjádřili odpovídající spokojenost – a mohou si být jisti, že také nové zušlechtění povrchu bude odolávat dlouholetému zatěžování.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123