OS 8 - Ochranný systém povrchu
MC-DUR TopSpeed flex

Systém pro ochranu povrchu MC-DUR TopSpeed flex (systém OS 8) se vyznačuje velmi dobrou schopností přemostění trhlin, staticky (třída A2, 0,38 mm, při teplotě -10 °C), dynamicky (třída B2, 0,15 mm, při teplotě -10 °C). Jako u všech systémů MC-DUR TopSpeed nechají se rychle provádět kompletní souvrství, to znamená, že s velmi krátkými časy pro přepracování a rychlou konečnou pevností. Systém OS 8 se kromě toho vyznačuje svojí vysokou mechanickou zatížitelností, velmi dobrou čistitelností podle ČSN EN 11998 a také svojí absolutní odolností vůči UV-záření a žloutnutí.

OS 8 - Ochranný systém povrchu <br/>MC-DUR TopSpeed flex
Číslo Systémová skladba Produkt Spotřeba
1 Penetrace MC-DUR TopSpeed SC cca. 300 g/m²
2 Vystěrkování podkladu (pokud je potřeba) MC-DUR TopSpeed SC + křemičitý písek 0,1–0,3 mm cca. 600 g/m² + cca. 600 g/m²
3 Trhliny překlenující membrána MC-DUR TopSpeed flex cca. 400 g/m²
4 Užitná vrstva s posypem MC-DUR TopSpeed cca. 400 g/m²
Posyp pískem Křemičitý písek s přebytkem
5 Pečetící nátěr MC-DUR TopSpeed cca. 500 g/m²
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123